แผงพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ PV เป็นแหล่งพลังงานทางเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างมากกับเจ้าของอุตสาหกรรม ซึ่งยังมีเจ้าของธุรกิจหลายคนที่อาจคิดว่าไม่คุ้มสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลาง แต่นั่นไม่ใช่ความจริง เพราะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แผงเซลล์แสงอาทิตย์นั้นมีการพัฒนาปรับปรุงให้มีราคาที่คุ้มค่ามากขึ้น และให้ประโยชน์อย่างมากกับธุรกิจทุกขนาด อีกทั้งด้วยสถานการณ์การปรับขึ้นของค่าไฟที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลต่อต้นทุนค่าใช้จ่ายภายในองค์กรที่สูงตามไปด้วย ทำให้การเลือกติดตั้งโซล่าร์เซลล์โรงงาน จึงเป็นทางออกของความยั่งยืนในราคาที่เหมาะสมแก่ทุกโรงงาน

ระบบโซล่าร์เซลล์โรงงาน ทำงานอย่างไร

กระบวนการทำงานของโซล่าร์เซลล์โรงงานจะเปลี่ยนให้แสงเป็นพลังงานไฟฟ้า เมื่อแสงอาทิตย์หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ไปกระทบกับสารกึ่งตัวนำบนแผงโซล่าร์เซลล์ แสงอาทิตย์จะถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอน ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าในสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิคอน, แกลเลียม หรืออินเดียม ฟอสไฟด์ เป็นต้น

solar2.1

เมื่อเกิดการเคลื่อนไหวขึ้นภายในกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำชนิดพิเศษ อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ไปรวมกันบริเวณ Front Electrode และโฮลก็จะเคลื่อนที่ไปรวมตัวกันบริเวณ Back Electrode เมื่อมีการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าของ Front Electrode และ Back Electrode ให้ครบวงจร จึงสามารถทำให้เราต่อกระแสไฟฟ้านำไปใช้งานต่อได้

เราจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง จากการติดตั้งโซล่าร์เซลล์โรงงาน

1.ช่วยลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่าไฟ

ด้วยการปรับราคาของค่าไฟที่พุ่งตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยปกติแล้ว ค่าไฟฟ้าสำหรับโรงงานหรือคลังสินค้า คิดเป็นประมาณ 15% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด อัตราภาษีสำหรับโซล่าร์เซลล์โรงงาน เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราภาษีอุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์ถูกกว่า 17% และ 27% ตามลำดับ ในฐานะธุรกิจที่ใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก เพื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในและภายนอกโรงงาน วิธีที่ดีที่สุดในการควบคุมต้นทุนเหล่านี้ คือ การใช้งานพลังงานทางเลือกอย่างพลังงานแสงอาทิตย์ นั่นเอง

2.ช่วยเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของคุณ

การติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์บนหลังคาโรงงานสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของคุณได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้การขายรวดเร็วขึ้น หากคุณต้องการขายอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต ทั้งนี้เนื่องจากค่าประสิทธิภาพพลังงานที่เพิ่มขึ้น และเมื่ออาคารมีแผงโซล่าร์เซลล์ติดตั้ง ยังทำให้โรงงานสามารถใช้พลังงานบางส่วน หรือพลังงานทั้งหมดจากแผงโซล่าร์เซลล์ดังกล่าวได้ ซึ่งหมายความว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของอาคารของคุณต่ำกว่าอาคารที่ไม่มีแผงโซล่าร์เซลล์ติดตั้งบนหลังคาแน่นอน

3.ช่วยลด Carbon Footprint

การช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก และลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยการหันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ช่วยในการผลิตกระแสไฟฟ้า ที่ไม่มีมลพิษหรือก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ ยังไม่มีขี้เถ้าหรือของเสียอื่น ๆ ทิ้งไว้ทางอากาศ ถือเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างนึง อีกทั้งในปัจจุบันมีองค์กรชื่อดังจำนวนมาก ที่กำลังมองหาซัพพลายเออร์ที่มีการปล่อยคาร์บอนต่ำ หากอุตสาหกรรมของคุณมีการติดตั้งโซล่าร์เซลล์โรงงาน ก็สามารถเป็นหนึ่งในผู้ถูกเลือกและขยายธุรกิจต่อไปได้ในอนาคต 
อุปกรณ์หลักในระบบโซล่าร์เซลล์โรงงานมีอะไรบ้าง
แผงโซล่าร์เซลล์
แผงโซล่าร์เซลล์ หรือ PV เป็นเสมือนหัวใจสำคัญของโซล่าร์เซลล์ ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการนำเซลล์จำนวนมากมาต่อวงจรรวมกันเป็นแผงขนาดใหญ่ เพื่อผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (DC) อุปกรณ์หลักในระบบโซล่าร์เซลล์โรงงานมีอะไรบ้าง

1. แผงโซล่าร์เซลล์

แผงโซล่าร์เซลล์ หรือ PV เป็นเสมือนหัวใจสำคัญของโซล่าร์เซลล์ ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการนำเซลล์จำนวนมากมาต่อวงจรรวมกันเป็นแผงขนาดใหญ่ เพื่อผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (DC) 

solar2.2

2. อินเวอร์เตอร์

เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าในประเทศไทยเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ทำให้ก่อนใช้งานไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซล่าร์เซลล์ จึงต้องนำมาแปลงไฟก่อน โดยทำการต่อเข้าแผงโซล่าร์เซลล์กับเครื่องแปลงไฟ หรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า อินเวอร์เตอร์ (Inverter) นั่นเอง

solar2.3
 

2.1.เทคโนโลยีที่มีในตลาด

  • String Inverter : เป็นอินเวอร์เตอร์ออนกริดขนาดเล็ก ตั้งแต่ 2 - 100 kW เหมาะสำหรับการติดตั้งใช้ตามบ้านเรือน หรืออาคารโรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะทำการติดตั้งไว้บนหลังคา หรือดาดฟ้า ซึ่งแผงที่อยู่ในสตริงค์เดียวกันโดยประมาณ 18-20 แผง จะผลิตไฟฟ้าได้เท่ากันทุกแผงตามแผงที่ผลิตไฟฟ้าได้น้อยที่สุด
  • Central Inverter : อินเวอร์เตอร์ออนกริดขนาดใหญ่ ซึ่งมีขนาดให้เลือกใช้ ตั้งแต่ 300 kW  ไปจนถึงขนาด 10 MW นิยมนำไปใช้ในโซล่าฟาร์ม หรือ PV Plant ที่ต้องการกำลังผลิตไฟฟ้าหลายเมกกะวัตต์
  • DC Optimizer Inverter : อินเวอร์เตอร์ออนกริดที่มีอุปกรณ์ Power Optimizer ติดตั้งที่หลังแผงโซล่าร์เซลล์ เพิ่มเข้ามาเพื่อให้แต่ละแผงผลิตไฟฟ้าแยกกันอย่างอิสระ จึงได้พลังงานของระบบสูงสุด อีกทั้ง Power Optimizer ยังทำหน้าที่ Rapid Shutdown ตัดไฟตั้งแต่หลังแผงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้อีกด้วย
  • Micro Inverter : อินเวอร์เตอร์ระบบออนกริดขนาดเล็กมาก ซึ่งจะแปลงพลังงาน DC เป็น AC ทันทีบนหลังคาและเชื่อมต่อเข้ากับ Micro Inverter ตัวอื่น ๆ ในรูปแบบขนาดเล็ก 
solar 2.4
 

2.2.ฟังก์ชั่นความปลอดภัยที่พึงมี

  • AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter)  : เป็นวงจรที่มีไว้สำหรับการตรวจสอบอาร์ค หรือความถี่ที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้ากระแสตรงที่ไม่ควรเกิดขึ้นในการทำงานของโซล่าร์เซลล์ เมื่อวงจรตรวจพบ AFCI ก็จะมีคำสั่งให้อินเวอร์เตอร์หยุดการทำงานทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลขึ้นในระบบและทำให้เกิดประกายไฟ จนทำให้เป็นอันตรายต่อทรัพย์สินและชีวิตได้
  • Rapid Shutdown :  เป็นอุปกรณ์หยุดทำงานฉุกเฉินตั้งแต่หลังแผงโซล่าร์เซลล์ เพื่อลดความเสี่ยงของบุคคลากรที่เข้าไปปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ และถือเป็นมาตรฐานการติดตั้งโซล่าร์เซลล์ในประเทศไทย โดยปกติแล้ว เมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ จะมีการตัดวงจรไฟฟ้าของทั้งอาคารโดยทันที และทำให้อินเวอร์เตอร์ออนกริดหยุดการทำงานลงไปด้วย แต่หากไม่มี Rapid Shutdown แผงโซล่าร์เซลล์บนหลังคาจะยังคงผลิตพลังงานและจ่ายกระแสไฟฟ้าเนื่องจากยังได้รับแสงอาทิตย์อยู่ ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่แผง สายไฟที่เดินมาจนถึงอินเวอร์เตอร์ ถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการทำงานของนักผจญเพลิง เมื่อนักผจญเพลิงปลอดภัย ก็จะสามารถปฏิบัติงานเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้อาคารนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เซ็นเซอร์สภาพแวดล้อม

เซ็นเซอร์สภาพแวดล้อมช่วยตรวจสอบและติดตามการแผ่รังสี อุณหภูมิ และความเร็วลมของไซต์งาน รวมถึงช่วยคำนวณ PR (Perfomance Raito) จากดาวเทียมเพื่อนำเสนอข้อมูลที่น่าเชื่อถือ แม่นยำ และดูง่ายจาก แพลตฟอร์ม Monitoring

4. แพลตฟอร์ม Monitoring

แพลตฟอร์ม Monitoring ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบและมองเห็นประสิทธิภาพการทำงานของแผงโซล่าเซลล์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงในระยะไกลแบบเรียลไทม์ด้วยความละเอียดสูง

solar2.5 

5.ส่วนประกอบเพิ่มเติมอื่น ๆ

ส่วนประกอบเพิ่มเติมในอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งโซล่าร์เซลล์โรงงาน เช่น สายไฟ เบรกเกอร์ ตู้รวมสายไฟอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายของกริด และอื่น ๆ เป็นต้น


solar2.6

ความเชื่อมั่นและความปลอดภัยที่คุณเลือกได้

ธุรกิจใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม หรือภาคบริการต่าง ๆ ก็ต้องการไฟฟ้าเพื่อทำหน้าที่พื้นฐานในสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งสิ้น ดังนั้นการติดตั้งโซล่าร์เซลล์โรงงาน จึงเป็นโซลูชั่นด้านพลังงานที่ดีที่สุดในโลกปัจจุบันและในอนาคต ดังนั้นควรเลือกใช้อุปกรณ์โซล่าร์เซลล์ที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองความปลอดภัยมาตรฐานสากล อย่าง โซลูชั่นของ SolarEdge ผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์อันดับ 1  ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ติดตั้งระบบและบริษัททั่วโลก พร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัย ที่จดสิทธิบัตรที่ได้รับรางวัลกว่า 400 รายการ ให้บริการด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะให้การสนับสนุนในพื้นที่ทั้งก่อนการขาย การติดตั้ง และบริการหลังการขาย สามารถติดต่อสอบถาม ผู้เชี่ยวชาญของเราได้ทันที

อย่าลืมตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามระเบียบใหม่นี้โดยเร็วที่สุด

ฉลาด ปลอดภัย เลือก SolarEdge

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือ

เรามีผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญในการจัดหาโซลูชั่นพลังงานอัจฉริยะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ กรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและสอบถามข้อมูลการขาย