DJI_0164

มาตรฐานความปลอดภัยที่โดดเด่น ตาม FM Global Standards

"Avery Dennison ต้องการมาตรฐานความปลอดภัยที่โดดเด่น โดยมีหลักเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในมาตรฐานของ FM Global ซึ่งเป็นแนวทางทางวิศวกรรมที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถลดโอกาสของการสูญเสียทรัพย์สินอันเนื่องมาจากอัคคีภัย, สภาพอากาศ, และความล้มเหลวของอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องกล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราต้องออกแบบระบบที่ช่วยให้เราสามารถแยกข้อผิดพลาดและลดความแรงของอาร์เรย์ที่ระดับโมดูล ซึ่งไม่สามารถทำได้ด้วยสตริงอินเวอร์เตอร์แบบดั้งเดิม" Mr. Jose Luis Martin Martin, กรรมการผู้จัดการ Energreen Asia Co., Ltd. กล่าว

ข้อมูลไซต์: Avery Dannison จ.ระยอง
ติดตั้งโดย: Energreen Asia Co., Ltd.

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือ

เรามีผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญในการจัดหาโซลูชั่นพลังงานอัจฉริยะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ กรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและสอบถามข้อมูลการขาย